Darmowa wysyłka

Regulamin promocji "Darmowa dostawa już od 250 zł"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem promocji  "Darmowa dostawa już od 250 zł" jest firma Handicraft Patryk Kocimski, zwana dalej „Organizatorem”.
2.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 20 marca 2020 roku aż do odwołania.
3.    Promocja dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.handicraft-shop.com.pl

§2 WARUNKI PROMOCYJNE
1.    W ramach Promocji klient otrzyma darmową dostawę zamówienia przesyłką kurierską.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1.    Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów dokonujących zakupu w sklepie internetowym www.handicraft-shop.com.pl
2.    Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3.    W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania darmowej dostawy Klient spełnia następujące warunki:
- dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.handicraft-shop.com.pl za kwotę minimum 200,01 zł,
- podczas procesu realizacji zamówienia automatycznie uruchomi rabat 100% na koszty przesyłki
- opłaca zamówienie dowolną formą płatności (z wyłączeniem opcji „za pobraniem”).
4.    Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika (Klienta) do Promocji.
6.    Darmowa dostawa przysługuje tylko dla przedmiotów z zamówienia, w ramach którego została przyznana.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@handicraft.com.pl
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4.    Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie droga elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Cup and You, tj. www.handicraft-shop.com.pl
2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl